حسین زارع پور
  • شناسه : 53

مشخصات محصول

نقد و بررسی ثبت نشد

درباره کتاب
سخن نقاش خوب است لختي با خود خلوت كنيم و به درون خويشتن شويم، واقعيت‌ها را استخراج نمائيم، لازم نيست كسي بداند ما كيستيم و يا چيستيم خودمان بدانيم كافيست.(گرچه پرونده هر كس گشاده در برابر ديگران خواهد بود اما ممكن است خود انسان غافل باشد) بهتر كه آنگاه آئينه مقابل‌مان بگذاريم و با وجدان بيدار به قضاوت بنشينيم كه با خود چه كرده‌ايم يا اينكه با ديگران چه مي‌كنيم، آيا راهي را كه طي نموده‌ايم درست بوده؟ ياكه بيراهه رفته‌ايم، اگر درست نبوده راه بازگشت هست يا خير؟ كه قطعا هست و اگر درست پيموده‌ايم مراقب باشيم مبادا از آن دور شويم كه خسران است. بدون شک هر يك از ما روحيه، افكار و رفتارهاي گوناگونی داريم که بايد به عمق وجودمان برويم و از اين طرح‌ها به سادگي عبور نكنيم، تا كه خودمان را در آنها پيدا كنيم. كار سختي نيست كافيست واقع بين باشيم اگر از راز دروني خود آگاه شويم كجي‌ها را اصلاح، خوبي‌ها را تكرار و تاكيد نمائيم ، زندگي براي خود و اطرافيان شيرين مي‌شود و خواهيم ديد بهشت موعود همين جاست.

حسـيـن زارع پـور
نویسنده: حسین زارع پور

جستاری هنری به رفتار

درونی انسان بر بوم نقاشی

مشاهده
نویسنده: حسین زارع پور

جستاری هنری به رفتار

درونی انسان بر بوم نقاشی

مشاهده
Author: Hossein Zarepour

an inquiry into homan

behavloral on canvos

مشاهده
Author: Hossein Zarepour

an inquiry into homan

behavloral on canvos

مشاهده